“Η Κούκλα” 08/2002

Ρόλος: Φωτογράφος
Σκηνοθέτης: Α. Κακαβάς
Ταινία μικρού μήκους
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου